... kopídwn estìn archegós

kopídas tàs lógon téchnas élegon álloi te kaì ho Tímaios hoútos gráphon: ste kaì phaínesthai mè tòn Puthagóran heuretèn ónta tôn alethinôn kopídon medè tòn huph' Herakleítou kategoroúmenon, all' autòn tòn Herákleiton eínai tòn alazoneuómenon