a)qa/natoi qnhtoi/, qnhtoi\ a)qa/ntatoi, zw=ntes to\n e)kei/nwn qa/naton, to\n de\ e)kei/nwn bi/on teqnew=tes