ei mè gàr Dionúsoi pompèn epoioûnto kaì húmneon âisma aidoíoisin, anaidéstata eírgast' án: houtòs dè Aídes kaì Diónusos, hóteoi maínontai kaì lenaízousin