tís gàr autôn nóos è phrén: démon aoidoîsi peíthontai kaì didaskáloi chreíontai homíloi ouk eidótes hóti "hoi polloì kakoí, olígoi dè agathoí"